Kim jesteśmy?


* * *

Podstawowe działania Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych "One.pl" to:

  1. działalność informacyjna, której adresatkami są kobiety niepełnosprawne , które z racji niepełnosprawności , zamieszkiwania na prowincji mają utrudniony dostęp do informacji. Realizacja tego zadania następowała poprzez wydawanie broszur informacyjnych, tworzenie portalu informacyjnego będącego także platformą wirtualnych spotkań, porad prawnych, z zakresu polityki społecznej, kulinarnych, seksuologicznych, wymiany doświadczeń.
  2. działania lobbystyczne na rzecz zmian w prawie - dostosowanie polskiego prawa do zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez pracę w zespole ekspertów do spraw osób niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
  3. "One.pl" zainicjowało i monitoruje wraz innymi stowarzyszeniami kwestię pierwszych w Warszawie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie opracowało pilotażowy program mieszkań wspomaganych pod roboczą nazwą ,,Gniazda” przedstawiony w UM Warszawa.
  4. Stowarzyszenie wsparło finansowo wydanie płyty niepełnosprawnej artystki, , uczestniczyło w hapenningach, współpracowało wspólnie z Humanity In Aktion w projektach międzynarodowych. Stowarzyszenie było partnerem merytorycznym w projektach realizowanych przez: Fundację Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Fundację Otwórz Oczy.
  5. działania na rzecz likwidacji barier w całej stolicy, a w szczególności na Białołęce bo tu się mieści siedziba stowarzyszenia.

"One.pl" mają status OPP czyli Organizacji Pożytku Publicznego, są więc w elitarnej grupie tych organizacji pozarządowych, które mają uprawnienia do zbierania 1%, prowadzą przejrzystą księgowość, co rok ogłaszają jak wydały pieniądze, podlegają kontroli właściwego ministra.


KOBIETY NIEPEŁNOSPRAWNE

W naszym kraju bycie kobietą niepełnosprawną nie jest łatwe, często oznacza podwójną dyskryminację.

Istnieją bariery architektoniczne, fizyczne: doprawdy trudno być "wózkowiczką" , która chce skorzystać z rentgena, fotela stomatologicznego , ginekologicznego lub z wc w szpitalu lub innym przybytku publicznym.

Na pierwszy rzut oka ich nie widać ale nie mniej doskwierają mentalne bariery, stereotypy. Kobietom są stawiane wysokie poprzeczki- mają być piękne i zgrabne, pracowite, zaradne itd. Kobietę idealną kreują media. Nagłówkami krzyczą: bądź szczupła, miej idealną figurę , bądź zaradna, kreatywna, niezależna , łącz pracę z prowadzeniem domu . Niektóre z tych ,,postulatów’’ ,doprawdy, trudno niepełnosprawnym ,,babkom’’ spełnić . Ogarnianie rzeczywistości zajmuje im często więcej czasu. Niektóre mają problemy z samoobsługą , nie mówiąc prowadzeniu domu.

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych One.pl narodziło się w wyniku nieformalnych spotkań kilku kobiet. Uznałyśmy, że brakuje nam takiej organizacji pozarządowej z którą w pełni mogłybyśmy się utożsamić. Miałyśmy masę pomysłów i zapału. Chciałyśmy zmienić otaczającą rzeczywistość. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 01.04 2004 r.


Informacje i porady prawne

Pierwszym ważnym zadaniem stało się prowadzenie działalności informacyjnej. Chodziło o to by kobiety niepełnosprawne, szczególnie te ze wsi i małych miast uzyskały potrzebne informacje o zatrudnieniu, wychowaniu dzieci, podatkach, ulgach i możliwościach uzyskania wsparcia w wielu dziedzinach i instytucjach. Informator, który wydałyśmy był napisany prostym i zrozumiałym językiem. Prowadziłyśmy także portal informacyjny Dom Otwarty będący platformą wirtualnych spotkań, porad prawnych, z zakresu polityki społecznej, kulinarnych, seksuologicznych, wymiany doświadczeń. Udzielanie informacji, porad prawnych realizujemy cały czas mimo szczupłości tzw. "zasobów ludzkich".


Mieszkania wspomagane

Kolejną istotną sprawą wydaje nam się stworzenie możliwości godnego starzenia się osób niepełnosprawnych. Uważamy, że warto pomyśleć o alternatywie dla DPSów( Domów Pomocy Społecznej), ZOL-ach (Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych) itp. instytucjach. W miarę starzenia się całego społeczeństwa, wydłużonym wieku emerytalnym i zaniku wielopokoleniowej rodziny pojawia się pilna potrzeba rozwiązania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Czas pomyśleć o deinstytucjonalizacji opieki. Naszym zdaniem potrzebne są tańsze i lepsze dla samych zainteresowanych małe formy mieszkalnictwa grupowego dla osób z niepełnosprawnością, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na ograniczoną samodzielność w zakresie codziennej samoobsługi. Niezależne mieszkania w przyjaznym sąsiedztwie, niezależne życie wsparte możliwością łatwiejszego zorganizowania opieki, zakupów, transportu, zatrudnienia opiekunów . Zamiast odhumanizowanych molochów, drogich i często rodzących patologie domów opieki- mieszkania wspomagane. Nasz pomysł wciąż czeka na realizację. W Starogardzie Szczecińskim i Szczecinie już się podobne rozwiązania pojawiły. W Warszawie tylko mieszkania treningowe (czasowy, krótki pobyt).


Działalność ekspercka

Praca w zespole ekspertów do spraw osób niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich na rzecz wdrażania zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych do naszego prawa. ,,One.pl’’ zainicjowało wraz innymi stowarzyszeniami kwestię pierwszych w Warszawie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością. Uczestnictwo w wielu spotkaniach, konferencjach, panelach czasami sensownych a czasami tego sensu pozbawionych(gdybyż to można zawczasu przewidzieć...).


Walka z barierami

Niszowe, żmudne działania na rzecz uczynienia najbliższego otoczenia przyjaznym dla osób niepełnosprawnych ale przecież i osób starszych, z dziećmi w wózkach. Jako pierwsze, jeszcze jako niezrzeszone zgłaszałyśmy postulat wc i windy dla ON w sejmie. Mamy kilka sukcesów. Niby nic ale jak miło przejść przejściem dla pieszych uprzednio niedostępnym?.Więcej o Założycielkach Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych „One Pl” można przeczytać

tutaj--->>

Strona główna
 
Aktualności
Statut
O nas
Wspierają nas
Twoje prawa
Nasze konto
Kontakt z nami
 

Przekaż 1% podatku
KRS: 0000198902

  ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Kontakt one.pl@op.pl.