Chcesz być z Nami na czasie???

Zapraszamy na Naszego Facebook-a -->>>Kim jesteśmy?


* * *

Podstawowe działania Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych "One.pl" to:

  1. działalność informacyjna, której adresatkami są kobiety niepełnosprawne, które z racji niepełnosprawności, zamieszkiwania na prowincji mają utrudniony dostęp do informacji. Realizacja tego zadania następowała poprzez wydawanie broszur informacyjnych, tworzenie portalu informacyjnego będącego także platformą wirtualnych spotkań, porad prawnych, z zakresu polityki społecznej, kulinarnych, seksuologicznych, wymiany doświadczeń,
  2. działania lobbystyczne na rzecz zmian w prawie - dostosowanie polskiego prawa do zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez pracę w zespole ekspertów do spraw osób niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich,
  3. "One.pl" zainicjowało i monitoruje wraz innymi stowarzyszeniami kwestię pierwszych w Warszawie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie opracowało pilotażowy program mieszkań wspomaganych. Istotnym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz deinstytucjonalizacji czyli wsparcie osób niepełnoprawnych w prowadzeniu niezależnego życia zamiast odsyłania ich do instytucji opieki. W tych instytucjach są traktowani przedmiotowo. Potrzebne jest wsparcie ON w miejscu ich zamieszkania, stworzenie klastrów mieszkaniowych, w których możliwe jest zorganizowane pomocy w taki sposób by jak najdłużej uczestniczyli w życiu społecznym i mieli wpływ na własne życie,
  4. Stowarzyszenie wsparło finansowo wydanie płyty niepełnosprawnej artystki, uczestniczyło w hapenningach, współpracowało wspólnie z Humanity In Action w projektach międzynarodowych. Stowarzyszenie było partnerem merytorycznym w projektach realizowanych przez: Fundację Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Fundację Otwórz Oczy,
  5. działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych i działania na rzecz poprawy przemieszczania się osób niepełnosprawnych (transport miejski i specjalny).

Od 2009 r. "One.pl" mają status OPP czyli Organizacji Pożytku Publicznego, są więc w elitarnej grupie organizacji pozarządowych, które mają uprawnienia do zbierania 1%, prowadzą przejrzystą księgowość, co rok ogłaszają jak wydały pieniądze, podlegają kontroli właściwego ministra.


KOBIETY NIEPEŁNOSPRAWNE

W naszym kraju bycie kobietą niepełnosprawną nie jest łatwe, często oznacza podwójną dyskryminację.

Istnieją bariery architektoniczne, fizyczne: doprawdy trudno być "wózkowiczką", która chce skorzystać z rentgena, fotela stomatologicznego , ginekologicznego lub z wc w szpitalu lub innym przybytku publicznym.

Na pierwszy rzut oka ich nie widać, ale nie mniej doskwierają mentalne bariery, stereotypy. Kobietom są stawiane wysokie poprzeczki- mają być piękne i zgrabne, pracowite, zaradne itd. Kobietę idealną kreują media. Nagłówki krzyczą: bądź szczupła, miej idealną figurę, bądź zaradna, kreatywna, niezależna, łącz pracę z prowadzeniem domu. Doprawdy, niektóre z tych ,,postulatów'' trudno niepełnosprawnym ,,babkom'' spełnić. Ogarnianie rzeczywistości zajmuje im często więcej czasu. Niektóre mają problemy z samoobsługą , nie mówiąc o prowadzeniu domu.

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych One.pl narodziło się w wyniku nieformalnych spotkań kilku kobiet. Uznałyśmy, że brakuje nam takiej organizacji pozarządowej z którą w pełni mogłybyśmy się utożsamić. Miałyśmy masę pomysłów i zapału. Chciałyśmy zmienić otaczającą rzeczywistość. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 01.04 2004 r.


Informacje i porady prawne

Pierwszym ważnym zadaniem stało się prowadzenie działalności informacyjnej. Chodziło o to by kobiety niepełnosprawne, szczególnie te ze wsi i małych miast, uzyskały potrzebne informacje o zatrudnieniu, wychowaniu dzieci, podatkach, ulgach i możliwościach uzyskania wsparcia w wielu dziedzinach i instytucjach. Informator - poradnik który wydałyśmy, był napisany prostym i zrozumiałym językiem. Prowadziłyśmy także portal informacyjny pod nazwą ,,Dom Otwarty'' będący platformą wirtualnych spotkań, porad prawnych, z zakresu polityki społecznej, kulinarnych, seksuologicznych, wymiany doświadczeń. Udzielanie informacji, porad prawnych realizujemy cały czas mimo szczupłości tzw. "zasobów ludzkich".


Deinstytucjonalizacja opieki=Mieszkania wspomagane

Kolejną istotną sprawą wydaje nam się stworzenie możliwości godnego starzenia się osób niepełnosprawnych. Uważamy, że warto pomyśleć o alternatywie dla DPS-ów(Domów Pomocy Społecznej), ZOL-ach (Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych) itp. instytucjach. W miarę starzenia się całego społeczeństwa, wydłużonym wieku emerytalnym i zaniku wielopokoleniowej rodziny pojawia się pilna potrzeba rozwiązania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Czas pomyśleć o deinstytucjonalizacji opieki. Naszym zdaniem potrzebne są tańsze i lepsze dla samych zainteresowanych małe formy mieszkalnictwa grupowego dla osób z niepełnosprawnością, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na ograniczoną samodzielność w zakresie codziennej samoobsługi. Niezależne mieszkania w przyjaznym sąsiedztwie, niezależne życie wsparte możliwością łatwiejszego zorganizowania opieki, zakupów, transportu, zatrudnienia opiekunów. Zamiast odhumanizowanych molochów, drogich i często rodzących patologie domów opieki- mieszkania wspomagane. Nasz pomysł wciąż czeka na realizację. W Starogardzie Szczecińskim i Szczecinie już się podobne rozwiązania pojawiły. W Warszawie tylko mieszkania treningowe (czasowy, krótki pobyt).


Działalność ekspercka

Nasza praca polega na lobbowaniu na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet niepełnosprawnych, ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, przeciwdziałanie ich dyskryminacji. Pracujemy w zespole ekspertów do spraw osób niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich na rzecz wdrażania zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych do naszego prawa. Uczestniczymy w Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie, zespole d/s transportu specjalistycznego, zespole d/s asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. ,,One.pl'' zainicjowało wraz innymi stowarzyszeniami kwestię pierwszych w Warszawie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością. One.pl uczestniczy w komisji dialogu społecznego ds. mieszkaniowych. Współpracujemy z Habitat Polska. Uczestnictwo w wielu spotkaniach, konferencjach, panelach czasami sensownych a czasami tego sensu pozbawionych (gdybyż to można zawczasu przewidzieć...).


Walka z barierami

Niszowe, żmudne działania na rzecz uczynienia najbliższego otoczenia przyjaznym dla osób niepełnosprawnych ale przecież i dla osób starszych, z dziećmi w wózkach. Jako pierwsze, jeszcze jako niezrzeszone zgłaszałyśmy postulat wc i windy dla ON w sejmie. Mamy kilka sukcesów. Niby nic wielkiego ale jak miło przejść przejściem dla pieszych uprzednio niedostępnym, wjechać wózkiem inwalidzkim do miejsc niegdyś niedostępnych.

Strona główna
 
Aktualności
Statut
O nas
Wspierają nas
Nie dla wszystkich
Twoje prawa
Nasze konto
Kontakt z nami
 
 
English version
  ONE.PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Kontakt one.pl@op.pl.
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy